CONVOCATÒRIA DE ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

La junta directiva ens fa arribar la següent nota

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Tomàs Torrent Palou, president del Club Gel Puigcerdà, convoca assemblea general ordinària de socis que tindrà lloc al local de reunions del Poliesportiu de Puigcerdà, amb entrada pel bar, a la planta superior, a les 21 hores del dia 9 de febrer de 2019, amb el següent ordre del dia:

1r.- Aprovació si s’escau de l’estat de comptes del Club de la temporada 2017-2018 i del pressupost per la temporada 2018-2019.

2n.- Memòria d’activitats i aprovació de la gestió del Club.

3r.- Projecte esportiu i d’activitats.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tomàs Torrent Palou, president del Club Gel Puigcerdà, convoca assemblea general extraordinària de socis que tindrà lloc al local de reunions del Poliesportiu de Puigcerdà, amb entrada pel bar, a la planta superior, a les 21.30 hores del dia 9 de febrer de 2019, amb el següent ordre del dia:

. Renovació del càrrec de President i proposta d’elecció de dos nous membres de la Junta Directiva.

Signat: TOMÀS TORRENT PALOU

President

Puigcerdà, 4 de gener de 2019.

Club Gel Puigcerdà, inscrita en el Registre d’Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2416, amb CIF núm. G17252545, amb domicili a Can Pedrassa, s/n, a Puigcerdà 17520, dins les instal·lacions del Club Poliesportiu Puigcerdà, apartat de Correus de Puigcerdà 105 i amb correu electrònic info@clubgelpuigcerda.com